2011-03-31 14:05NYHETER

Millennium: så stort är det ekonomiska värdet för Stockholm

Millennium: så stort är det ekonomiska värdet för Stockholm

Millennium-filmerna har genererat en stor sammantagen ekonomisk effekt i Stockholmsregionen, både vad gäller marknadsföring, sysselsättning, handel och besöksnäring. Det visar en ny rapport framtagen av företaget Cloudberry i samarbete med Oxford Research, på initiativ av Filmregion Stockholm-Mälardalen, Stockholm Business Region Development, Regionförbundet Sörmland, Nyköpings kommun och Film i Sörmland.

– Studien visar att filmen är praktiskt taget oslagbar när det gäller att marknadsföra en region och stad. Vi ser också hur film med kraft skapar jobb och tillväxt på både lokal och regional nivå, säger Anders Ekegren, ordförande för Filmregion Stockholm-Mälardalen.

Produktionen av de tre svenska filmerna spenderade drygt 90 miljoner kronor i regionen på löner, inköp av tjänster, boende, transporter med mera. Filmerna har enbart på bio setts av drygt 20 miljoner världen över. Marknadsföringsvärdet av regionens exponering beräknas till 960 miljoner kronor. Filmernas breda genomslag stimulerar turismen. Det är några av resultaten som presenteras i rapporten.

– De kreativa näringarna, där filmindustrin är en stor del, är viktiga för Stockholmregionens konkurrenskraft. Den här studien bekräftar att film också är ett strategiskt verktyg för är att marknadsföra Stockholm internationellt, säger Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region.

I rapporten framkommer det att Millennium-effekten stimulerar ekonomisk tillväxt i flera led.

Effekt under produktionsfasen. Nästan 90 procent av produktionens totala budget på över 100 miljoner kronor spenderades i Mälardalen. Till exempel anställdes 284 personer, de flesta av dem från regionen. Produktionen köper i hög utsträckning tjänster lokalt, vilket gynnar det lokala näringslivet. Bara under inspelningen av den första Millennium-filmen köptes catering för över 440 000 kronor. Produktionen av de tre filmerna hyrde lokaler för över 2,5 miljoner kronor.

Med en försiktigt beräknad multiplikatoreffekt (1,5), det vill säga att en ökning av konsumtion eller investeringar i sin tur generar ökad tillväxt i regionen, ges ett värde för regionen på 140 miljoner kronor.

Marknadsföringseffekten. Millennium-filmerna är till stor del inspelade i huvudstadsregionen, bl.a. Stockholm, Nacka, Gnesta och Nyköping. Över 20 miljoner världen över har sett filmerna på bio. En prognos av totalt antal publikkontakter (inklusive tv och dvd) samt uppmärksamhet i media visar att exponeringsvärdet för regionen i filmerna är 960 miljoner kronor. Det vill säga att nå motsvarande publik genom köpt reklamtid hade kostat regionen nästan 1 miljard kronor.

Turism. Drygt10 000 turister följer årligen Stockholms Stadsmuseum guidade Millennium-turer. Till dessa tillkommer turister som besöker Millennium-platser på egen hand. Eftersom Stockholm har mycket annat som attraherar är det svårt att mäta exakt vad Millennium-effekten tillför i fråga om turism. Men Millennium ökar onekligen huvudstadsregionens internationella konkurrenskraft som en spännande turistregion.

Studien har inte räknat med den amerikanska Millennium-produktionen som till stor del spelas in i regionen. Filmen har premiär i december 2011 och kommer sannolikt bli en stor internationell framgång.

För mer information
Anders Ekegren, ordförande Filmregion Stockholm-Mälardalen, 070-605 24 18

Om Filmregion Stockholm-Mälardalen
FRSM är ett samarbete mellan offentlig och privat sektor för att stimulera filmproduktion i Stockholm-Mälardalen. Organisationen grundades 2007 av Botkyrka kommun, Regionförbundet Örebro, Solna stad och branschorganisationen FAS. Sedan dess har fler medlemmar anslutit: Gotlands kommun (genom Gotlands filmfond), Nyköpings kommun, Nynäshamns kommun och Stockholms stad.
www.frsm.se

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärketStockholm - The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand