2022-09-26 16:08NYHETER

Kungliga Djurgården får internationell hållbarhetsutmärkelse

Vatten Nordiska museet DjurgårdsbrunnskanalenKungliga Djurgården, Stockholm. Foto Henrik Trygg

Djurgården är en av världens mest hållbara storstadsdestinationer. Detta enligt organisationen Green Destinations, som på tisdagen gav sin högsta utmärkelse till Djurgården. Utmärkelsen ges till destinationer som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete.

Djurgården erbjuder natur, kultur och nöjen till över 15 miljoner besökare varje år. Vi vill gå i bräschen för en mer hållbar turism och ett mer hållbart Stockholm. Därför är vi väldigt stolta över att ha fått den här utmärkelsen, säger Camilla Zedendahl, vd för Kungliga Djurgårdens Intressenter.

Utmärkelsen Green Destinations Award ges till destinationer som bedriver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom en rad områden. Kriterierna gäller hållbar förvaltning, djur och natur, miljö och klimat, kultur och tradition, social hållbarhet samt gästfrihet. Kriterierna utgår ifrån de 17 hållbarhetsmål som FN har satt upp inom ramen för Agenda 2030.

I en oberoende granskning lyfts Djurgårdens hållbarhetsarbete under de senaste sex åren fram som ”en inspiration för fler storstadsdestinationer som visar att det är möjligt att arbeta i en hållbar riktning även för dessa destinationer.”  

Många ska känna sig delaktiga i den här utmärkelsen. Tillsammans med besöksmålen har stockholmarna, staden och regionen bidragit till Djurgårdens hållbara utveckling. Vi ser fram emot att fortsätta samarbeta för att utveckla Djurgården ytterligare som hållbart besöksmål, säger Magnus Andersson, slottsfogde, Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Det är fantastiskt att Kungliga Djurgårdens intressenter tilldelats Green Destination Platinum Award. Det är ett kvitto på ett framgångsrikt arbete och en långsiktig ambition från Djurgårdens alla aktörer. Bakom detta ligger hårt arbete, djup kunskap och mod. Vid sidan av intressenternas otroliga insats vill jag också lyfta fram det kompetenta ledarskap Camilla Zedendahl bedriver för Kungliga Djurgårdens intressenter och destinationens hållbara utveckling, säger Caroline Strand VD för Visit Stockholm.  

Fakta om Green Destinations Award
Utmärkelsen delas ut av Green Destinations och utgår ifrån kriterier uppsatta av Global Sustainable Tourism Council. GTSC är ett FN-initiativ som certifierar destinationer inom besöksnäringen. Utmärkelsen delas ut på Green Destinations 2022 Future of Tourism Summit i Aten den 27 september. Det finns fyra olika nivåer av utmärkelsen – brons, silver, guld och platinum – beroende på hur stor andel av hållbarhetskriterierna som destinationen uppfyller.

Fakta om Kungliga Djurgården
Kungliga Djurgårdens Intressenter samlar drygt 60 aktörer inom besöksnäringen på Djurgården, bland annat restauranger, museer, tivoli, trädgårdar och teaterscener. Årligen besöker cirka 15 miljoner människor Djurgården och över 3 500 personer anställs varje säsong.

För mer information, kontakta:
Camilla Zedendahl, vd, Kungliga Djurgårdens Intressenter, camilla.zedendahl@royaldjurgarden.se, 070 990 69 73

Karin Sallander, projektledare, Kungliga Djurgårdens Intressenter,
karin.sallander@royaldjurgarden.se, 073 931 76 60Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Tomas Andersson
Projektledare kommunikation och digital utveckling
Tomas Andersson