2022-06-02 08:55NYHETER

Innovativt utvecklingsprojekt för att stärka besöksnäringen i Stockholms skärgård beviljas fortsatt stöd

Foto: Oskar SchellerFoto: Oskar Scheller

Visit Stockholm har genom samverkansprojektet Stockholm Archipelago fått ytterligare medel från Tillväxtverket för ett affärs- och produktutvecklingsprojekt av besöksnäringsföretag i Stockholms skärgård. Projektet syftar till att utveckla sampaketeringar för att tillsammans med besöksnäringen marknadsföra upplevelser i Stockholms skärgård och utveckla hållbara affärsmodeller.

För att locka nya grupper av resenärer att upptäcka det fantastiska utbudet i Stockholms skärgård krävs hållbara och flexibla affärsmodeller. Den gemensamma insikten är att sampaketering av transport, naturaktivitet, boende och måltidskultur där ett ekosystem av aktörer samverkar är vägen framåt.

Utveckling av hållbara affärsmodeller
Utifrån den insikten initierades projektet affärs- och produktutveckling av företag på öar i Stockholms skärgård. Projektet leds av Visit Stockholm genom samverkansprojektet Stockholm Archipelago där sju skärgårdskommuner (Nynäshamn-, Haninge-, Värmdö-, Nacka-, Vaxholm-, Österåker- och Norrtälje kommun), Visit Stockholm, Skärgårdsstiftelsen och Region Stockholm ingår. Satsningen syftar till att utarbeta affärsmodeller kring hållbara sampaketeringar för att bidra till ökad lönsamhet och affärsmässighet hos skärgårdens besöksnäringsföretag. Tillväxtverket har nu beslutat om att bevilja ytterligare medel för att gå vidare i nästa projektfas.

Väldigt spännande att med den lokala besöksnäringen ta nästa steg för att ytterligare utveckla sampaketeringar och hållbara affärsmodeller för målgruppen som söker naturupplevelser och att marknadsföra skärgårdens fantastiska utbud tillsammans på nya och innovativa sätt. Tillsammans utvecklar vi hållbar sampaketering i Stockholms skärgård där naturupplevelsen står i centrum. säger, Marie Östblom, projektledare Stockholm Archipelago.

Kommande insatser utifrån värdefulla erfarenheter
Insatserna i den kommande projektfasen bygger på värdefulla insikter från projektets första fas och utgår från ett antal fokusområden som har identifierats som centrala för att ta nästa steg tillsammans.

Ambitionen är att stärka den affärsmässiga kompetensen hos de deltagande aktörerna genom att utveckla nya affärsmodeller. Affärsmodeller som passar för sampaktering utifrån naturupplevelsen och aktiviteten, stärker skärgårdsföretagens omställningsförmåga och ökar lönsamheten. Projektet har utvecklat en modell för detta och i den kommande fasen inleds ett implementeringsarbete.

De nya upplevelseprodukterna kommer att utvärderas genom ett antal testresor där resedeltagarnas erfarenheter analyseras och utvärderas för att utveckla erbjudandet som helhet och ge de deltagande företagen nya insikter och möjligheter att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart utbud. Tillsammans med destinationsaktörerna har en spännande utvecklingsresa påbörjats där resenärens drivkraft är den gemensamma prioriteringen.

 Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Marie Östblom
Projektledare
Marie Östblom