2020-06-10 09:01NYHETER

Evenemang och sommarsemester 2020 - så tänker stockholmarna

Ungdomar Stockholm vattenSommar i Stockholm

Visit Stockholm och Stadsledningskontoret har tillsammans fördjupat sig i hur stockholmarna resonerar kring en stad utan evenemang och besökare. Men också passat på att höra om semesterplanerna. Redan nu kan du på egen hand ladda ned rapporten och läsa in allt på egen hand.  

Sammanfattning av resultatet

Det framgår att majoriteten stockholmare menar att deras livskvalitet är sämre när det inte förekommer evenemang i staden. Vanligast är att stockholmaren går 1-5 gånger om året på evenemang, och musikevenemang är allra vanligast. Resultatet visar även att 3 av 4 tycker det är viktigt med evenemang i staden, och andelen är speciellt hög bland de yngre (88%). Evenemang skapar gemenskap och stolthet till Stockholm och en klar majoritet är positiva till att evenemang arrangeras på offentliga platser. När stockholmaren får välja, så föredrar hen också fysiska evenemang - de digitala alternativen föredras bara av 2%.  

Flest stockholmare tar semester i juli eller kring månadsskiftet juli/augusti. 3 av 5 har lika lång semester som förra året – kring 15% har kortare och ungefär lika stor andel längre. Bara 1 av 4 har helt och hållet spikat semesterplanen och majoriteten av länets befolkning uppger att de kommer spendera mindre pengar sommaren 2020 (jämfört med sommaren föregående år). Däremot hävdar hälften att de kommer spendera mer tid i Stockholm och 3 av 5 är positiva till att lära känna Stockholm ännu bättre i sommar. Ju yngre man är, desto mer pepp.  

Under annalkande sommarsemester kommer det ägnas mer tid på aktiviteter ute i naturen, motion, besöka naturreservat och skärgård. Dock menar stockholmarna, som kontrast till sommaren som var, att de i mindre utsträckning kommer på bo kommersiellt boende, shoppa, gå på restaurang eller besöka evenemang. Över hälften av invånarna i Stockholms län hävdar dock att de redan inom ett kvartal efter lättnader av restriktioner, skulle återvända till just evenemang. En tredjedel av alla är redo redan inom en månad efter lättnaden.

Om undersökningen

Under sju dagar i månadsskiftet maj/juni 2020 så har runt 1000 intervjuer genomförts bland invånarna i Stockholms län (18-79 år). Detta är alltså dagarna innan de nya reserestriktionerna presenterades av Regeringen (4 juni). Undersökningen är ytterligare ett avstamp från den varumärkesundersökning som staden gjorde i vintras och har genomförts av Novus (genom deras slumpmässigt rekryterade ”Sverige-panel”).

Läs hela rapporten

Vi är måna om att resultatet är dig tillhanda så snabbt som möjligt. Därför kan du redan nu på egen hand ladda ned resultatet och ta del av insikterna. Du finner rapporten i sin fulla längd på såväl Visit Stockholms sida Stockholm for Professionals: https://professionals.visitstockholm.com/sv/information-i-samband-med-covid19/omvarldsspaningar-kopplat-till-covid19/Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Tomas Andersson
Projektledare kommunikation och digital utveckling
Tomas Andersson