2012-03-07 12:27NYHETER

Besöksnäringen Stockholm: Fortsatt tillväxt i januari

Den största ökningen i antalet gästnätter svarade utom Europeiska besökare för (+15%), följt av nordiska besökare (+9%). Januari är en stor resemånad för ryssar, vilket också syns i statistiken för Stockholm. Av de internationella gästnätterna stod ryssarna för flest. Sett på hela året är Tyskland följt av Storbritannien, USA och Norge de största internationella marknaderna.

Läs mer om månadsstatistiken för Stockholm här

Stockholm är den sjätte snabbast växande destinationen i Europa (European Cities Benchmarking Report 2010) och den absolut största turiststaden i Norden. Läs mer på sidan 8 i senaste  Fakta om Besöksnäringen.


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand