2020-10-29 16:13NYHETER

Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län!

Stockholm crownStockholm Capital of Scandinavia

Följande lokala allmänna råd införs nu inom Stockholms län utöver de som redan gäller i hela landet och som grundar sig i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Visit Stockholm är del av Stockholm stad och följer utvecklingen med Stockholms stads centrala funktioner och andra myndigheter. De nya rekommendationerna drabbar – återigen – besöksnäringen extra hårt.  

Från och med idag den 29 oktober och fram till den 19 november uppmanas alla som vistas i Stockholms län att:

  • Avstå att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Verksamheter uppmanas också att vara vaksamma och vidta åtgärder för att minimera antalet besökare så att trängsel inte ska uppstå. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta där trängsel kan uppstå vid till exempel möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar (undantaget träning för barn och ungdomar födda 2005 eller senare), matcher och tävlingar. I den mån sådana arrangemang genomförs ställer det höga krav på åtgärder av arrangör för att minimera risken för trängsel till exempel vid in- och utpasseringar. Alla, oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts.
  • Arbetsgivare bör vidta åtgärder genom att uppmana all personal att arbeta hemifrån så långt det är möjligt, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.
  • Avstå̊ från att delta i större sociala sammanhang som middagar, fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.

Dessutom har smittskyddsläkaren i Region Stockholm hemställt till Länsstyrelsen om att de ska meddela föreskrifter om förbud mot att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inom regionen. Den tänkta ökningen till 300 personer uteblir sannolikt.

Stockholms stad fortsätter arbetet som påbörjades i våras om att påverka invånarna att hålla avstånd och ta ansvar. Under hösten intensifieras det arbetet för att undvika en smittspridning liknande den i våras.

Tillsammans med City i samverkan, Svensk handel, Visita Stockholm och fastighetsägarna i Stockholm har Visit Stockholm tagit initiativet till Stockholmslöftet. Anslut dig och din verksamhet till Stockholmslöftet för att visa att du tar ansvar och bidrar till att alla kan hålla avstånd för att minska smittspridningen. Stockholmslöftets syfte är att inspirera så många stockholmare som möjligt att individuellt och gemensamt ta ansvar för en öppen och levande stad. www.stockholmsloftet.se

Mer information hittar du här:

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/oktober/skarpta-allmanna-rad-infors-i-stockholm-vastra-gotaland-och-ostergotland

https://professionals.visitstockholm.com/sv/information-i-samband-med-covid19/covid-19/Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici