2013-02-08 07:36NYHETER

Antalet gästnätter ökade under 2012 i Stockholm

Stockholm är fortsatt motorn i Sveriges besöksnäring och antalet gästnätter fortsätter att öka, inte minst när det gäller internationella. Under 2012 gjordes 10,8 miljoner gästnätter i Stockholms län, vilket är en ökning med 3 procent i jämförelse med föregående år och en fördubbling på tio år. Antalet gästnätter i riket som helhet ökar däremot marginellt 0,4%. Till skillnad från landet i övrigt ökar också antalet internationella gästnätter i Stockholm, medan det i resten av riket backar.

Stockholm står för närmare en tredjedel av antalet internationella gästnätter i Sverige. Under 2012 gjordes 3,5 miljoner internationella gästnätter, vilket är en ökning med 1,6 procent i jämförelse med föregående år. Antalet internationella gästnätter i riket som helhet gick däremot tillbaka med 0,6 procent under 2012

Tyskland är den största internationella marknaden med över 400 000 gästnätter årligen, följt av Storbritannien, USA och Norge.

-  Stockholm är med närmare 11 miljoner gästnätter årligen motorn i svensk besöksnäring. Trots en tuff ekonomisk situation i Europa har vi fortsatt att stärka vår position under året. Med två nya moderna arenor och en lång rad internationellt attraktiva evenemang har vi goda förutsättningar att fortsätta attrahera både besökare, möten och kongresser till Stockholm, säger Peter Lindqvist, vd Stockholm Visitors Board. 

 

Antalet kommersiella gästnätter
tusental

2011

2012 Förändring

Stockholms Län

Hela Riket

10 443

52 624

10 758

52 845

3,0 %

0,4 %

Antalet internationella gästnätter
tusental

Stockholms Län

Hela Riket


3 482

12 881


3 540

12 809


1,6 %

-0,6 %


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand