2013-05-16 10:04NYHETER

742 000 gästnätter i Stockholm under mars

null

Under mars gjordes 742 000 övernattningar på hotell, och i övriga kommersiella boendeformer i Stockholms län. Jämfört med mars 2012 var det knappt 12 000 färre, en minskning med 2 %. Svenska besökares gästnätter minskade med drygt 2 %, medan utländska besökares övernattningar ökade något.

Noterbart är att påskveckan i år inföll sista veckan i mars, medan den i fjol låg något senare, i april. På hotellen har en förskjutning skett från affärsresenärer till privatresenärer sedan mars i fjol.

I riket som helhet minskade gästnätterna med 1 %.

Läs hela rapporten här

 

De senaste tio åren har antalet gästnätter fördubblats. Och målsättningen är att nå 15 miljoner gästnätter till 2020. Under 2012 hade Stockholm 10,8 miljoner gästnätter. Hittills i år har Stockholm haft 1,9 miljoner gästnätter, vilket är en minskning med 3 procent i jämförelse med samma period under föregående år.  


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand