2020-11-05 09:16NYHETER

611 684 gästnätter i september i Stockholm

Stockholm hotell gästnätter höstStrand hotell Nybroviken

Coronapandemin fortsätter att påverka redan låga siffror för hotellövernattningar. 612 000 gästnätter genomfördes under september i Stockholms län. 82 procent av dem gjordes av svenskar boende på kommersiella boenden. Det är en minskning med 53,9 procent mot september 2019. De svenska gästnätterna i Stockholm backar därmed med 42 procent. De utländska ligger kvar med väldigt låga nivåer och minskar med 77 procent, något bättre än föregående månader (minus 84 procent i augusti och minus 88 procent i juli). Enligt siffror från SCB och Tillväxtverket.

Totalt ligger Stockholm på minus 54 procent för perioden januari-september i år (YTD year-to-date). Det betyder 5,4 miljoner gästnätter. Vilket ska jämföras med 11,8 miljoner år förra året vid samma tidpunkt. Det visar på en fortsatt tuff situation för besöksnäringen. Med de nya restriktionerna med anledning av den nyligen ökade smittspridningen är det troligt att återhämtningen dröjer ytterligare.

Benchmarking Alliances data för oktober på nationell nivå visar också på en fortsatt nedgång i beläggning på 39 procent. Siffrorna visar också på en nedgång i snittpris på 17 procent jämfört med förra året för Sverige som helhet.

Storstäderna var extra hårt drabbade under sommarens semestermånader. Mönstret för storstäderna upprepar sig och de ligger alla bland de destinationer som utvecklas sämst, även om tappet på både snittpris och beläggning procentuellt sett mot oktober 2019 var lägre än vad det var i september. Stockholm, Malmö och Göteborg ligger i botten på både snittpris och beläggning. Flera marknader med stark dragning för privatresande, inklusive barnfamiljer, gick däremot starkt i oktober i Sverige, så som Visby och Varberg.Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella destinationsbolag. Bolaget utvecklar och positionerar Stockholm som tillgänglig och attraktiv plats under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici