2013-05-09 09:13NYHETER

606 000 gästnätter i Stockholm under februari

Under februari genererades knappt 606 000 kommersiella gästnätter i Stockholms Län. Jämfört med samma period föregående år så innebär det en minskning med -7 %. Ser man till besökssiffrorna för Stockholms stad visar de en nedgång på -5%.

Under februari kom de flesta besökarna till Stockholms stad från Storbritannien, Norge, Ryssland, Tyskland samt Finland. Övernattningarna från Storbritannien och Tyskland minskade med -9% respektive -21%. Besökare från Ryssland noterade en svag minskning men visar ackumulerat en ökning för året. Bland våra nordiska grannländer så står sig besökare från Norge starkast i övernattningsstatistiken. De utländska övernattningarna sjönk kraftigare än de inhemska under Februari.

Läs hela rapporten här:


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand