2020-04-21 14:53NYHETER

2 miljoner för marknadsföring

Besöksnäringkonsert publik stockholm

Coronaviruset drabbar besöksnäringen i Stockholmsregionen hårt genom uteblivna besökare samt inställda och avbokade evenemang. Därför har Tillväxt- och regionplanenämnden beslutat om att ge Visit Stockholm en miljon kronor ur hållbarhets- och skärgårdsanslaget till ett projekt med stärkta marknadsföringsinsatser för att främja besöksnäringen i regionen efter att coronapandemin är över. Visit Stockholm medfinansierar projektet med samma belopp.

Ska ses som förberedelser efter Corona

Region Stockholm har för avsikt att stötta näringslivet så mycket som möjligt under dessa kristider, och detta är ett av många initiativ som tas för att stärka upp bland olika branscher. Det är dock viktigt att påpeka att detta projekt är anpassat till de restriktioner som finns utifrån det smittskyddsläge som råder, och ska därför i första hand ses som ett förberedelsearbete inför tiden efter Corona. Företag måste ges möjlighet att återhämta sig efter krisen.

Besöksnäringens kritiska läge är ett allvarligt hot mot integration och social sammanhållning, då många personer som arbetar på hotell och restauranger i Storstockholm har relativt låg utbildning och kan ha svårt att hitta nya jobb om de gamla försvinner. Dessutom är besöksnäringen viktig för Stockholmsregionens attraktionskraft och spelar en viktig roll för landsbygdens och skärgårdens näringsliv och arbetsmarknad. 

Projektet syftar till att:

  • Analysera och kartlägga den regionala och nationella marknaden, undersöka drivkrafter och målgrupper samt skapa relationsbyggande åtgärder tillsammans med näringen i hela Stockholmsregionen.
  • Skapa attraktionskraft och marknadsföra Stockholmsregionens utbud till i första hand de inhemska målgrupperna, med fokus på de som har naturupplevelser, kultur, måltidsupplevelser och familjeaktiviteter som främsta drivkrafter.
  • Sekundärt även locka besökare från närmarknaderna.
  • Lyfta fram besöksanledningar i form av Stockholmsregionens många aktörer inom segmentet ”bo, äta och göra”, och samtidigt förbättra målgruppernas kunskap om de stora möjlighetsutbud som finns på hemmaplan så att det skapar attraktionskraft för Stockholmsregionen. 

Läs mer på Region Stockholms hemsida.Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com

Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici