2012-02-06 15:44NYHETER

10, 5 miljoner gästnätter i Stockholm år 2011

Stockholm slog nytt besökarrekord med närmare 10,5 miljoner gästnätter år 2011, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2010.

2011 avslutades med en uppgång av antalet gästnätter på länets kommersiella boendeanläggningar med 4 %. Under elva av årets tolv månader har 2010 års siffror överträffats, som mest med drygt 10 % i oktober.

Under 2011 har antalet övernattningar från norska besökare stigit, samtidigt som besökare från övriga Norden minskat. För övriga Europa präglas både december och året som helhet av en tillbakagång jämfört med 2010 för stora marknader som Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien. Mest positiv har utvecklingen varit för Baltikum och Polen. Utvecklingen för målgrupper utanför Europa har varit mycket positiv. Besökare från USA har gjort över 260 000 övernattningar i Stockholms län under året, en ökning med 6 %. Kina, Indien och övriga Asien uppvisar en kraftig ökning av antalet kommersiella gästnätter.

287 hotell var öppna i december, åtta fler än 2010. Antalet disponibla rum har på årsbasis ökat med drygt 6 %. Kapacitetsutnyttjandet sjönk något i december, men är räknat över hela 2011 lika högt som 2010 (61 %).

Läs mer om månadsstatistiken för Stockholm här

Stockholm är den sjätte snabbast växande destinationen i Europa (European Cities Benchmarking Report 2010) och den absolut största turiststaden i Norden. Läs mer på sidan 8 i senaste  Fakta om Besöksnäringen.


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand