2019-09-27 08:39Bloggpost

Visit Stockholm vidareutvecklar arbetet med värdskap och besöksservice

Visit Stockholm gör nysatsningar för att Stockholm ska fortsätta vara och upplevas som en attraktiv och modern kultur- och evenemangsstad med stark besöksnäring. Vidareutvecklingen gör vi för att säkra Stockholms position som en hållbar framtidsdestination med ett starkt värdskap och samtidigt bättre möta de förväntningar som finns på oss som kommunal aktör och stadens destinationsbolag.

Vår ambition är att bredda vår verksamhet genom att stärka näringslivsservice, värdskap, kunskapsdelning, samverkan samt plats- och produktutveckling. Detta i samverkan med er i besöksnäringen. Besökarnas beteende förändras i alla delar av resecykeln och Stockholm behöver individualiserad och tillgänglig information där besökarna är och vi stärker resurserna för att möta detta.

Som en del i resursförflyttningen stänger vi vår fysiska turistbyrå i Kulturhuset, Stockholm Visitor Center (SVC), den 3 november 2019. Vi kommer att fortsätta att vara en auktoriserad turistinformation och förstärka besöksservice på olika sätt.

Mina medarbetare och jag ser fram emot att fortsätta arbetet för att utveckla Stockholm tillsammans med er alla!

För mer information, hör av dig till Elin Karlsson, avdelningschef Mottagning & Värdskap, Visit Stockholm elin.karlsson@stockholm.se alt. 076-122 8520 eller till mig.

Caroline Strand
VD
Visit Stockholm


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Caroline Strand
VD
Caroline Strand