2017-12-20 08:52Bloggpost

Stockholm fortsätter växa – 9% fler internationella gästnätter 2017

Antalet gästnätter fortsätter att sätta nya rekord i Stockholm. Tillväxttakten är drygt 9 procent för internationella gäster samtidigt som den nationella tillväxttakten under året avtagit och nu växer långsammare.

Bland de internationella besökarna fortsätter gästnätterna från USA att utvecklas starkt med en ökning på 30% hittills i år, vilket är 100.000 fler amerikanska gästnätter än i fjol.

Även de kinesiska gästnätterna visar en positiv ökning på 30% under perioden.

– Siffror visar att Stockholm är attraktivt som året runt-destination, vilket är ett av våra mål, säger Thomas Andersson, VD för Visit Stockholm.

Läs hela rapporten (pdf)


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Caroline Strand
VD
Caroline Strand