2011-10-13 09:41Bloggpost

Se Stockholm i nytt ljus inför julen!

Inför årets julhandel kommer Stockholm att kunna ses i ett helt nytt ljus! Genom ett samarbete mellan organisationen City i samverkan, Stockholms stad och fastighetsägarna lyfts kreativ julbelysning och aktiviteter till en helt ny nivå. Detta är en del i ett långsiktigt projekt där man vill ta ett nytt helhetsgrepp om julupplevelsen i Stockholm.

Vi på Stockholm Visitors Board har gjort bedömningen att det finns stor potential att attrahera fler norska besökare till högkvalitativ och prisvärd julshopping i Stockholm. Därför kommer vi tillsammans med City i Samverkan och Visit Sweden att satsa närmare en miljon kronor på marknadsaktiviteter för att locka fler norska besökare att julshoppa i Stockholm. Under de två första veckorna i november genomför vi kampanjaktiviteter i form av PR-events och utomhusreklam i Oslo kombinerat med PR som givetvis når ut bredare geografiskt och tidsmässigt.

Stockholmsjulen invigs officiellt den 20 november. Julstämningen varar sedan ända fram till 13 januari.  


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com


Kontaktperson

Elin Karlsson
Avdelningschef Mottagning & Värdskap
Elin Karlsson
Annika Malhotra
Projektledare publika evenemang, Visit Stockholm
Annika Malhotra
Lotta Andersson
Marknadschef
Lotta Andersson
Åsa Karlsson
Project Manager
Åsa Karlsson
Christine Frederici
VD koordinator
Christine Frederici
Karin Mäntymäki
Director Sales & Operations
Karin Mäntymäki
Caroline Strand
VD
Caroline Strand