2018-02-15 09:02Bloggpost

2017 ett rekordår för Stockholm – 14 miljoner gästnätter

Stockholms popularitet som destination fortsätter att växa. Under 2017 ökade totala antalet gästnätter med 618 000 från föregående år och Stockholm når för första gången 14 miljoner gästnätter.

 

De internationella gästnätterna har haft en positiv utveckling under årets alla månader och har tillsammans lett till en ökning med 10%. Flest gästnätter står tyskar för följt av amerikaner och britter. De amerikanska gästnätterna ökade med drygt 30%, vilket motsvarade 114000 fler gästnätter och är därmed den besöksgrupp som utvecklats mest till antalet övernattningar under året. Även de nationella gästnätterna ökar, om än mer blygsamt, med 2%.

 

Stockholm stärker därmed sin ställning att locka internationella besökare till Sverige, vilket skapar betydande export- och momsintäkter till landet. 14 miljoner kommersiella övernattningar gör Stockholm en av Europas största besöksdestinationer.

 

– Det stora intresset för Stockholm leder till nya jobb, men också till nya attraktioner, restauranger och hotell. Något som är till glädje även för oss stockholmare, säger Thomas Andersson, VD för Visit Stockholm.

Land Reell utveckling Procentuell utveckling
USA 114000 31%
Indien 37000 35%
Nederländerna 36000 30%
Kina 27000 23%
Italien 26000 20%

Läs hela rapporten (pdf)


Om Visit Stockholm

Visit Stockholm är stadens officiella turistorganisation som arbetar med internationell marknadsföring och utveckling av Stockholm som besöksdestination under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Visit Stockholm är ett dotterbolag till Stockholm Business Region som är helägt av Stockholms stad. www.visitstockholm.com www.investstockholm.com www.stockholmbusinessregion.com